Súkromné fitness

Residential

Neveľký objekt v krásnej rastlej záhrade vznikol kombináciou zadania prozaického – doplnenie garáže a zadania vytvoriť pekný objekt k bazénu ako domácu posilňovňu. Dom pôsobiaci ako pavilón sa otvára veľkorysým preslením na dve strany, k vode a do zelene. Po otvorení fasády sa stáva súčasťou záhrady, bol osadený s rešpektom k existujúcim stromom. To, že na opačnej strane, vyššie vo svahu, sa skrýva dvojgaráž, nie je z pohľadu užívateľov domu vôbec zjavné.

Lokalita: Bratislava

Projekt: 2022

Realizácia: 2023-24

Plocha: 370 m2

Klient: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Spoluautori: Ing. Robert Provazník

Statika: Ing. Jozef Kubáni

Zhotovitelia:  HS BAU, Stavrem

Foto: Welinna

To, že objekt je zapustený do svahu, sme využili na veľkorysú svetlú výšku v priestore telocvične pri zachovaní jednej úrovne strešnej roviny s priľahlou stavbou. Priestor fitness napriek malej výmere pôsobí vzdušne – jeho dve strany tvoria subtílne zasklenia od podlahy až po strop. Proti prehrievaniu pomáha konzola, ktorá je nad terasou pri bazéne vyložená viac ako 3 metre.

Osadenie objektu malo jasné hranice – rešpektovali sme jestvujúce stromy, objekty a bazén, cieľom bolo, aby nové splynulo so zabývaným a fungujúcim.

Priestor fitness má voľnú dispozíciu, s vloženou zelenou stenou v tvare T, ktorá skrýva hygienu – umývadlo a sprchu. Tmavá, takmer čierna podlaha je navrhnutá ako špeciálny športový povrch, stroje na cvičenie a činky sú detailami doladené presne vo vybranom zelenom odtieni. Závesy a svietidlá naschvál pôsobia ako mäkký kontrast k stene z betónu a funkcii objektu.

 

Materialita objektu sa podriaďuje žiaducemu splynutiu s okolím. Farba fasády je biela, ako omietka domov na pozemku. Veľké presklenia opticky spájajú interiér so záhradou. 

 

V interiéri dominuje vlastne výhľad. Dopĺňajú farebne netrálne povrchy – stena s garážou je urobená z exteriérovej omietky, stena, ktorá je konštrukčne železobetónová, ostala priznaná. Aj podlaha je monochromatická, tmavá. Jedine vložená stena oddeľujúca hygienické zázemie je odlíšená jemnou farbou aj štruktúrou.

 

Konštrukčné riešenie objektu bolo zaujímavé najmä z hľadiska vyloženia veľkého objemu strešnej konzoly, ktorú sme chceli čo najsubtílnejšiu, v kombinácii s oknami na celú svetlú výšku priestoru. Výsledkom je stenová konštrukcia so strechou z oceľových nosníkov. Technologicky je objekt chladený a vykurovaný pomocou tepelného čerpadla.