Lokalita: Tomášikova ulica, Bratislava

Projekt: 2015-2016

Realizácia: 2016

Plocha: 2.283 m2

Klient: Slovenský potravinársky priemysel, a.s.

Spoluautori: Ing. arch. Peter Hyránek, Ing. arch. Mira Nedobová

Zhotovitelia: Colorstav s.r.o.

Grafický dizajn: Agentúra Pekne a Dobre

Foto: Michal Lachkovič

Kontaktujte nás

Yeme plnochutné potraviny

Architektonický koncept potravín Yeme podporuje základnú myšlienku samotnej značky a to skĺbiť tradíciu, poctivosť a chuť robiť veci ináč. Vzhľadom na to, že veľkú časť ponúkaných produktov tvorí lokálna farmárska výroba, hlavnou inšpiráciou nám pri tvorbe konceptu boli trhoviská a tradičná slovenská dedina. Túto základnú myšlienku sme zakomponovali do návrhu od priestorového členenia a dispozície cez konštrukčné prvky až do posledného detailu.

Vzhľadom na to, že prvé zrealizované potraviny Yeme sa nachádzajú v otvorenom halovom priestore bývalého skladu, bolo potrebné dostať doň ľudskú mierku a ruch trhoviska. Podarilo sa to rozčlenením priestoru na jednotlivé „obchodíky“, v našom prípade regály a predajné zóny. Prechodom cez obchod tak narazíte na pekáreň s pecou na drevo, mäsovýrobu pripomínajúci malý mäsokombinát, mliekáreň alebo zelovoc.

Popri architektonickom riešení bola výzvou aj technická stránka projektu. Poctivá tradičná výroba a kvalita produktov sa odrazila v komplikovanosti dispozičného a konštrukčného riešenia. Prevádzka je rozdelená na predajnú plochu a zázemie zahŕňajúce mnohé sklady a výrobné linky. Priestor haly bolo potrebné členiť aj výškovo, čo sa podarilo vložením oceľového mezanínu s funkčou náplňou kaviarne a administratívy siete Yeme.

Koncept multifunkčného gastro zariadenia s prenajímateľnou reštauráciou sme naplnili tak,
že strednú zónu sedenia možno pomocou paravanov vyčleniť, takže vznikne „priestor v priestore“.

Estetický koncept interiéru vychádza zo schematicky znázorneného tvaroslovia tradičných slovenských domov. Do veľkopriestoru vkladané stánky majú sedlovú strechu, ktorá zároveň „poľudštila“ dojem otvoreného veľkopriestoru. Držali sme sa prírodných materiálov vo forme dreva či tehál, výrobu ako takú sme znázornili priznaním konštrukčných prvkov a výberom osvetlenia. Na mnohých miestach sme sa hrali s detailom, rôznymi obkladmi z drevených latiek alebo čipkovým vzorom aplikovaným na kovovom zábradlí mezanínu.