Kino Palace v Nitre

Hlavným cieľom rekonštrukcie kina bola jeho transformácia na súčasné funkčné požiadavky a nároky moderných multifunkčných stavieb, pri zachovaní a pochopení prístupov architekta Weinwurma a ich implementovaní do návrhu. Stavbu sme oprostili od nánosov prestavieb z 2. polovice 20. storočia na nutné torzo, zachované z roku 1925 a nadviazali rukopisom architekta Weinwurma. Prioritou bolo vytvoriť priamočiary vzťah vnútornej prevádzky a vonkajšej formy – tvorba zvnútra von. Vytvorili sme čím jednoduchšiu, ľahko čitateľnú dispozíciu a funkčné členenie , čo sme následne premietli na fasáde. Zároveň sme sa snažili o väčšiu extrovertnosť stavby vzhľadom na zmenu funkcie kina na multifunkčný priestor, ktorý má byť výrazným kultúrnym bodom v Nitre. 

 

Lokalita: Bratislava

Projekt: 2019

Plocha: 660 m2

Spoluautori: Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Robert Provazník

Z hľadiska konštrukčného riešenia ponechávame stavbu v čo najväčšej miere v pôvodnom stave. K jediným výraznejším zásahom patrí vybúranie súčasnej stupňovitej betónovej podlahy v sále na úroveň foyer, odstránenie neskôr dostavanej steny medzi sálou a foyer a vybudovanie nového výťahu.  Ľahká oceľová konštrukcia lávky nenaruší súčasný konštrukčný systém.

V miestach, kde je to možné,  sme vložili do obvodových múrov okenné otvory za účelom maximálneho presvetlenia sály, čo zároveň zvýraznilo jej pozdĺžnu symetriu a raster nosných rámov.  V podlahe sály sme vybrali potrebnú hĺbku na zabudovanie zdvižného systému, vďaka čomu je sálu možné výškovo zónovať bez potreby ďalších skladových priestorov na dočasné mobilné konštrukcie pódií a sedenia.