Interiér kancelárií Effectivity

Rekonštrukcia priestorov v historickej budove v bratislavskom Starom Meste mala za cieľ spojiť niekoľko bytových jednotiek a vytvoriť tak ideálne pracovisko pre dynamicky sa rozvíjajúcu firmu. Interiér mal vystihovať práve tento charakter spoločnosti a zároveň ho ukotviť do architektonického kontextu stavby.

Lokalita: Bratislava, Staré mesto

Projekt: 2020

Realizácia: 2020

Plocha: 340 m2

Klient: Effectivity, s.r.o.

Spoluautori: Ing. arch. Michal Detko, Ing. arch. Barbora Gunišová

Zhotovitelia: Arli s.r.o., Spaceplan Factory s.r.o., ProInterier s.r.o.

Foto: Welin Nagyová

Dispozičné zmeny zahŕňali premiestnenie hlavného vstupu do office smerom z pavlače z vnútrobloku, čím sa priestory rozdelili na dve krídla – časť vedenia a priestory pracovísk, spojené centrálne umiestnenou recepciou. Samotné pracoviská sú v priestore prepájané doplnkovými multifunkčnými zónami, slúžiacimi na zabezpečenie aktívneho oddychu pri práci ale aj využiteľnými na drobné meetingy a posedenia. Dispozičné usporiadanie priestorov napriek tomu zabezpečuje súkromie a dobrú akustiku každého pracovného miesta.

Interiér mal za cieľ netradičným spôsobom skĺbiť vyvážené pracovisko a dynamickú povahu firmy. Kľúčové zóny sme prestriedali s multifunčnými.

Dizajnové stvárnenie interiéru malo rešpektovať pôvodné konštrukcie výplne otvorov a vhodne ich doplniť tak, aby priestor zároveň pôsobil sviežo a hravo. Zvolili sme neutrálnu farebnú paletu sivej a čiernej, ktorá pôsobí zároveň elegantne a doplnili ju signálnou farbou na oživenie. Tyrkysovou sú zvýraznené práve tieto hravé akcenty v priestore v podobe multifunkčných konštrukcií.