parkova exterier

Bytový dom pre seniorov

Čo sú špecifiká bývania seniorov? Samozrejmosťou je bezbariérovosť, dostupnosť a technické vybavenie. Podstatná je však aj schopnosť architektúry reagovať na psychologické potreby staršej generácie. Pocit izolácie a segregovanosti eliminujeme dispozíciou, ktorá zabezpečuje prirodzenú interakciu obyvateľov. Od vstupu do budovy po dvere bytu obyvateľ prekoná 4 levely hustoty spoločných priestorov, čo vedie k nadväzovaniu spoločenských kontaktov a vzniku komunity.

 

Lokalita: Bratislava

Projekt: 2020

Plocha: 1580 m2

Spoluautori: Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Robert Provazník

parkova axonometria
parkova plan

URBANIZMUS

Tvarovo nepravidelná parcela husto porastená stromami, ktorá je súčasťou takmer štvorcového pozemku s dominantou natočeného Csákyho kaštieľa – to sú východiskové aspekty vyžadujúce si rešpekt pri osádzaní novovznikajúcej zástavby. Úzky kontakt s drobnými pravidelnými pozemkami rodinných domov zas podmieňuje jej mierku a základné geometrické ukazovatele

parkova situacia

ARCHITEKTÚRA A DISPOZÍCIA

Spojené nádoby funkčne podmieňujúce jedna druhú. Dva takmer rovnaké bytové domy pozostávajú z centrálneho spoločenského jadra a 2 priradených krídel s bytmi. Táto dispozícia sa opakuje na troch podlažiach, spolu obsahuje 24 bytových jednotiek. Vnútorná dispozícia sa v architektúre odráža rôznym materiálovým stvárnením fasád, čo podporuje aj jednoduchú orientáciu v priestore.

KONŠTRUKCIA

Výstavba na parcele husto porastenou zeleňou si vyžaduje nedevastačné konštrukčné riešenie. Zvolili sme systém montovanej drevostavby z CLT panelov zakladaných na mikropilotach, čím sme eliminovali procesy spojené s betonážou. Prírodné materiály sú podporené voľbou priepustných spevnených plôch podporujúcich udržateľné riešenia na zachytávanie a spätné využívanie dažďovej vody.

EXTERIÉR A EKOLÓGIA

Koncepcia pobytových plôch v areáli má podporovať multisenzorické vnímanie a spájať aktivity prirodzené pre starších obyvateľov. Jej osnovou je jasná trasa tiahnuca sa od vstupu, pomedzi oba domy a vytvárajúca prechádzkový okruh. Ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu na nej majú možnosť prejs ťcez všetky pridružené funkcie. Ich skladbu zohľadňuje spektrum multisenzorických vnemov podporujúcuch fyzické ale aj psychologické potreby seniorov.

Najvyužívanejšiu fyzickú aktivitu seniorov-prechádzku spájame s multisenzorickými vnemami exteriérových prvkov. Jasná spevnená trasa prechádza cez rôzne mikropriestory, ktoré vplývajú zmenou vôní, mikroklímy, štruktúrou povrchu a okolia navšetky zmysly ako aj na psychologickú stimuláciu.